Consultanță

ACE asistă companiile mici si mijlocii la dezvoltarea producției si externalizarea serviciilor în România. Oferim consultanță holistică dintr-o singură sursă și o gamă largă de servicii, care reduc complexitatea procesului și astfel riscurile la un nivel minim.

Scopul nostru este, ca clienții noștri să poată gestiona investitia în România cu implicare redusă de personal.

 1. Faza decizională
  • Studii de locație/ analize de piață
  • Studii de fezabilitate
  • Intermedierea furnizorilor
  • Căutarea și selecția personalului
  • Consultanță cu privire la subvenții
  • Înregistrarea societății -sau
  • Cumpărarea de participații în societăți existente

 2. Faza de proiect
  • Construcția unor spații comerciale noi sau închirierea unor spații existente
  • Proiectare
  • Finanțare - prin ACE sau terțe părți
  • Construcții la cheie - greenfield -sau
  • Asistența pe perioada construcției și controlul calității
  • Adaptarea unor clădiri existente - brownfield
  • Montarea utilajelor
  • Recepție & punere în funcțiune
  • Documentație și supraveghere la remedierea defectelor în perioada de garanție

 3. Faza de operare
  • Gestionarea activelor
  • Gestiunea administrativă a firmei românești
  • Raportare (servicii gestionate online)
  • Externalizarea tuturor serviciilor, care nu fac parte din activitatea de bază